Přihlášení k odběru oznámení


Pro akcionáře je založena e-mailová adresa  akcionar@vhskh.cz, na kterou můžou akcionáři oznámit společnosti svoji e-mailovou adresu na kterou budou následně zasílány informace, že na internetových stránkách společnosti je nově zveřejněno oznámení či informace pro akcionáře.