Stanovení výpočtu srážkových vod od 1. 4. 2014


Vážení zákazníci,

v souvislosti se změnou právní úpravy vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), stanovující způsob výpočtu množství srážkových vod od 1. 4. 2014. Pro výpočet srážkových vod se od 1. 4. 2014 využívá srážkový normál za 30 let. Do roku 2020 se využije srážkový normál z let 1961 – 1990. Smlouvy s odběrateli jsou provozovatelé povinni uvést do souladu s novou právní úpravou do 1. 1. 2024.

Lokalita Období Roční úhrn srážek
Kutná Hora 1961 – 1990 570 mm
Čáslav 1961 – 1990 562 mm
Uhlířské Janovice 1961 – 1990 627 mm
Zruč nad Sázavou 1961 – 1990 618 mm
Zbraslavice 1961 – 1990 618 mm
Sázava 1961 – 1990 628 mm

V Kutné Hoře 30. 4. 2014