Stanovení výpočtu srážkových vod od 1. 4. 2014


Vážení zákazníci,

v souvislosti se změnou právní úpravy vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), stanovující způsob výpočtu množství srážkových vod od 1. 4. 2014. Pro výpočet srážkových vod se od 1. 4. 2014 využívá srážkový normál za 30 let. Od 1. 1. 2022 jsou platné srážkové úhrny uvedené v tabulce. Smlouvy s odběrateli jsou provozovatelé povinni uvést do souladu s novou právní úpravou do 1. 1. 2024.

Lokalita Období Roční úhrn srážek
Kutná Hora 1991 – 2020 568 mm
Čáslav 1991 – 2020 583 mm
Uhlířské Janovice 1991 – 2020 642 mm
Zruč nad Sázavou 1991 – 2020 629 mm
Zbraslavice 1991 – 2020 663 mm
Sázava 1991 – 2020 653 mm

V Kutné Hoře 27. 1. 2022