Aktuality


Kvalita pitné vody v obci Budkovice

V obci Budkovice je pitná voda do vodovodu pro veřejnou potřebu dodávána z podzemních zdrojů, kterými jsou jímací zářezy. V současné době je ve vodě z podzemních zdrojů zvýšený obsah dusičnanů, a to nad povolené množství dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Provozovatel vodovodu tuto situaci řeší navážením pitné vody do vodojemu pomocí autocisterny 2x týdně, tím se obsah dusičnanů ve vodě sníží na povolenou hodnotu. Také bude provedena kontrola dodržování podmínek hospodaření v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. Toto opatření potrvá do odvolání.