Aktuality


Přerušení dodávky pitné vody v Kutné Hoře

Vážený odběrateli,
oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku poruchy vodovodní sítě dojde z důvodů údržby vodovodní sítě k :

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

v ulici : Táborská, obec Kutná Hora

dne : 25. 4. 2018 v dopoledních hodinách

Žádáme odběratele, aby se do 8:00 hodin předzásobili vodou a po této odstávce překontrolovali WC, zda jimi neprotéká voda.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení!