Duben 2018


Oznámení o přerušení (omezení) dodávky pitné vody v Čáslavi

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě dojde k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY v lokalitě Čáslav – ulice Luční, Sluneční, Jahodová, část ul. Květinová (č.p.1700 – 1508), Malinová, Chrpová, Fialková, Jasmínová, Růžová, Šeříková, […]

Oznámení o zahájení stavebních prací v Čáslavi

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje zahájení stavebních prací na akci „Obnova vodovodu a kanalizace Čáslav, ul. Lípová “. Stavební práce budou prováděny v termínu od 16.4.2018 do 15.7.2018 V tomto termínu bude provedena celková uzavírka ulice (rozdělena do několika úseků), parkování bude možné pouze v místech nedotčených stavbou. Tam, kde budou s ohledem na výjezd […]

Porucha na vodovodním řadu v obci Skryje

Vážení zákazníci, byla obnovena dodávka pitné vody v obci Skryje. Děkujeme za vstřícnost! Přejeme Vám klidný den! Vážení zákazníci, z důvodu poruchy na vodovodním řadu byla přerušena dodávka pitné vody v obci Skryje. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno přistavením cisterny u čísla popisného 29. O obnovení dodávky pitné vody Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!