Aktuality


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Čáslav (ul. Kaunického) v termínu 23. 9. – 29. 10.2021

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora oznamuje:

 

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ na akci „Obnova vodovodu a kanalizace ul. Kaunického, Čáslav“.

Stavební práce budou prováděny v termínu od 23 .9. 2021 do 29. 10. 2021.

 V tomto termínu bude provedena celková uzavírka ulice, parkování bude možné pouze v místech nedotčených stavbou. Tam, kde budou s ohledem na výjezd vozidel ze stavby umístěny značky se zákazem zastavení není možné parkovat od 7- do 18 hodin.

 

PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY

v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY v termínu od 23 .9. 2021 do 22. 10. 2021 mezi 7 – 16 hod.

 

Přesná doba trvání jednotlivých odstávek bude vždy písemně oznámena min. 48 hodin před jednotlivými odstávkami.

 

Během celé doby realizace může mimořádně docházet ke krátkodobým omezením dodávek pitné vody i mimo hlášení odstávky.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna předzásobením.

 V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.