Aktuality


PŘERUŠENÍ (OMEZENÍ) DODÁVKY PITNÉ VODY – Kaňk – 28.2. – 3.3.

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na obnově vodovodní sítě bude docházet k PŘERUŠENÍ  DODÁVKY PITNÉ VODY lokalitě Kutná Hora – Kaňk, ul. Vavřinecká (mezi č.p. 345 až po 76 a mezi č.p. 74 až po 144) v termínu 28.2. a 1.3. a 2.3. a 3.3. v době od 7 hodin do 15 hodin.

 

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna – předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

 

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.