Aktuality


PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY – Zruč nad Sázavou

Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 7, písmeno b) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, že v důsledku údržby vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY v obci – Zruč nad Sázavou v části ulice Nová, mezi ulicemi Zahradí a Družební,  dne: 29.8. 2023 v době od 8 hodin do 13 hodin.

Náhradní zásobování bude  zajištěno předzásobením v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.