Zpravodaj VHS


Obnova vodovodu ulice Školní, Kutná Hora

Obnova vodovodu ulice Školní, Kutná Hora

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s. provádí obnovu vodovodu v ulici Školní, Kutná Hora. Obnova stávajícího vodovodního řadu v délce 228 metrů bude provedena materiálem LT DN 80.

Akce „Obnova kanalizace ulice Puškinská, Kutná Hora“

Akce „Obnova kanalizace ulice Puškinská, Kutná Hora“

První etapa – obnova kanalizace v Puškinské ulici byla ukončena, silnice a chodník jsou již zprovozněny, nadále trvá uzavírka pouze v křižovatce ulic Puškinská a Zelenkova. Stavba dále pokračuje druhou etapou. Tato etapa se týká obnovy kanalizace v Zelenkově ulici. Zde bude vyměněno potrubí od odlehčovací komory OK2 až do křižovatky ulic Puškinská a Zelenkova. […]

Setkání s bývalými zaměstnanci

Setkání s bývalými zaměstnanci

Dne 16. září 2015 se uskutečnilo již 22. setkání s našimi bývalými zaměstnanci. Společně jsme navštívili Centrum sklářského umění, Huť František v Sázavě, kde jsme si poslechli komentovanou prohlídku expozice skla.

Obnova potrubního mostu ve Zruči nad Sázavou

Obnova potrubního mostu ve Zruči nad Sázavou

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. dokončila obnovu potrubního mostu u ústí Ostrovského potoka do Sázavy. V rámci obnovy byl proveden nátěr ocelové příhradové konstrukce a uložených potrubních vedení. Vodovodní potrubí bylo vyměněno v celé délce, u kanalizačního potrubí byla provedena oprava poškozené izolace.

Obnova kanalizace ulice Puškinská, Kutná Hora

Obnova kanalizace ulice Puškinská, Kutná Hora

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s. je investorem stavby „Obnova kanalizace Puškinská, Kutná Hora“. Obnova kanalizačního potrubí se týká částí stávajících stok D I, D a A, celková délka rekonstruovaných stok je 277 m. V listopadu roku 2014 byla vyhlášena podlimitní veřejná zakázka na stavební práce v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. […]

Obnova vodovodu Rataje nad Sázavou

Obnova vodovodu Rataje nad Sázavou

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. dokončuje obnovu stávajícího vodovodního řadu B5 – PE 90 v délce 156 m v ulici Na výsluní, Rataje nad Sázavou. Obnova byla provedena materiálem BLUTOP DE 90. Povrch komunikace v místě výkopu byl odfrézován a materiál bude použit k zpětnému obnovení komunikace. Výměna vodovodního řadu byla prováděna za krátkodobých […]

Obnova potrubního mostu ve Zruči nad Sázavou

Obnova potrubního mostu ve Zruči nad Sázavou

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. zahajuje obnovu jednoho ze dvou potrubních mostů přes řeku Sázavu. Jedná se o potrubní most u ústí Ostrovského potoka do Sázavy, který byl vybudován v roce 1974 spolu s přiváděcím vodovodním řadem z vodního díla Želivka. V rámci obnovy bude provedeno otryskání a nátěr ocelové příhradové konstrukce a uložených potrubních vedení. […]

Porucha na Masarykově náměstí ve Škvorci

Porucha na Masarykově náměstí ve Škvorci

V sobotu 25. dubna 2015 ve večerních hodinách zjistil vedoucí provozu p. Mařík únik vody z hlavního vodovodního řadu na Masarykově náměstí ve Škvorci. Příčinou úniku vody byl uvolněný přírubový spoj u přechodu vodovodu pod silnicí. Dodávka vody byla ve výše položených částech obce a v obci Třebohostice přerušena po dobu cca čtrnácti hodin a […]

Dny otevřených dveří u příležitosti Světového dne vody

Dny otevřených dveří u příležitosti Světového dne vody

Světový den vody byl vyhlášen Valným shromážděním OSN. Od roku 1993 se koná 22. března každý rok. Tématem Světového dne vody pro rok 2015 je Voda a udržitelný rozvoj. Při této příležitosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. připravila dny otevřených dveří v areálu nově zrekonstruované čistírny odpadních vod v Kutné Hoře, Karlov, které se […]