Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. slaví 25 let!


        

25 let. Dlouhá to doba, ale ve skutečnosti je to jen část z existence této společnosti. Nevznikli jsme na zelené louce, ale převzali zkušenosti od našich předchůdců.

Z počátku šedesátých let dvacátého století to byla Okresní vodohospodářská správa, v osmdesátých letech přeměněna na Středočeské vodovody a kanalizace, odštěpný závod Kutná Hora. Po sametové revoluci jsme prošli druhou vlnou kuponové privatizace a vznikla dnešní akciová společnost.

Před čtvrt stoletím, v roce 1994, s minimálními zkušenostmi s touto formou vlastnictví, na počátku technického pokroku a zejména bez digitálního světa se začala odvíjet současná etapa.

To, co se událo za posledních 25 let, je neuvěřitelné. Vývoj čistírenských a úpravárenských technologií, rozmach nových materiálů a zejména mobilní technika, postupy výstavby – to vše bylo nové. Na to plynule navazuje digitalizace, internet i rekonstrukce státní správy.

Se vším jsme se postupně vyrovnali a přeměnili v naši výhodu. Většina technologických objektů je zrekonstruována, nová síť řízení vodovodů a kanalizací, digitalizace infrastruktury – to se postupem času stalo samozřejmostí a nepostradatelným pomocníkem.

Pro mladší generaci je vlastně nepředstavitelné, jak něco mohlo fungovat bez telefonů a současné techniky, ale nepřišlo to samo. Dnešní úroveň pracovníků společnosti je na technické a odborné úrovni, můžeme se srovnávat nejen s nejlepšími vodohospodářskými společnostmi v České republice, ale dovolím si říct i na evropské úrovni.

Rád bych tímto společnosti popřál do dalšího období udržet nastavený trend, aby bylo za dalších 25 let možné konstatovat, že se děj nezastavil, ale pokračuje a rozvíjí se dál.

          Ing. Jiří Štěpán
předseda představenstva

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. byla založena k 1. 1. 1994 Fondem národního majetku České republiky.

V současné době naše společnost zásobuje téměř 60 000 obyvatel pitnou vodou. Odpadní vody jsou odváděny téměř od 50 000 obyvatel.

Přikládáme fotografie, mapy a čísla v prezentaci, viz. níže.

25let_VHS