Aktuality


Cena vodného a stočného od 1.1.2016

Dovolujeme si vám oznámit, že rozhodnutím valné hromady naší společnosti konané dne 27. 11. 2015  bude od 1. 1. 2016 účtována cena vodného a stočného pouze jednosložkové formě. Jednosložková forma je součinem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštěné odpadní vody a srážkových vod.

Schválená cena vodného je  pro rok 2016 ve výši 41,56 Kč bez DPH  za 1m3, tj. 47,79 Kč s DPH 15 %.

Schválená cena stočného je pro rok 2016 ve výši 34,20 Kč bez DPH za 1 m3, tj. 39,33 Kč s DPH 15 %.

Pro obec Škvorec bude účtováno stočné ve výši 35,95 Kč bez DPH za 1 mtj. 41,34 Kč s DPH 15%, pro obec Kácov  bude účtováno stočné ve výši 35,61 Kč bez DPH za 1 m3 tj. 40,95 Kč s DPH 15% a pro obec Třebešice bude účtováno stočné ve výši 38,20 Kč bez DPH za 1 m3 tj. 43,93 Kč s DPH 15%.