Aktuality


Plánované přerušení dodávky pitné vody v Kutné Hoře

Vážení zákazníci,

byla obnovena dodávka pitné vody v ulicích U Lesa, Na Svahu, Na Výsluní, Vojtěšská, Na Kavkách, Nálepkova, Kvapilova, Buzulucká, Bělocerkevská, Sokolovská, Kijevská, Jaselská, Jarošova, Vajdova, Zelená Hora, Kudrnova, Fučíkova, Kotkova, Dukelská, Havlenova, Purkyňova a U Školky v Kutné Hoře. Omlouváme se Vám za způsobené potíže! Děkujeme za shovívavost! Přejeme klidný večer!


Vážení zákazníci,
z důvodu plánovaného přerušení dodávky pitné vody byly přistaveny cisterny s pitnou vodou v ulicích Na Výslunní, Jaselská, Kudrnova, U Školky, Nálepkova a dvě cisterny v ulici Fučíkova v Kutné Hoře.


Vážený odběrateli,

oznamujeme Vám, v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, že v důsledku provádění plánovaných prací na opravě vodovodní sítě dojde k

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY

v ulicích: U Lesa, Na Svahu, Na Výsluní, Vojtěšská, Na Kavkách, Nálepkova, Kvapilova, Buzulucká, Bělocerkevská, Sokolovská, Kijevská, Jaselská, Jarošova, Vajdova, Zelená Hora, Kudrnova, Fučíkova, Kotkova, Dukelská, Havlenova, Purkyňova, U Školky v Kutné Hoře

dne 25. 4. 2016

od 6:00 hod. do 18:00 hod.

Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna cisternou, v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů. I přes nouzové zásobení žádáme odběratele o předzásobení se vodou.

V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo
na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.