Aktuality


ZVÝŠENÝ ZÁKAL PITNÉ VODY

Vážení odběratelé,

z důvodu častých stížností na kvalitu pitné vody, resp. na její zákal si Vás dovolujeme informovat o následujícím:

Zákal ve vodě je způsoben zvýšeným výskytem železa, voda je zdravotně nezávadná, což potvrzují i rozbory vody, které se pravidelně provádí.

Problém spočívá v teplotě. Doporučená hodnota teploty pitné vody je 8 – 12 °C. Teplota surové vody z přehrady je 9 – 10 °C, upravená voda na úpravně vody U Sv. Trojice má teplotu 10 – 12 °C a je v pořádku (nemá zvýšený obsah železa, je bez zákalu). Voda u odběratelů má teplotu 15 – 19 °C. Toto oteplení vody je pravděpodobně způsobeno poklesem podzemní vody, jehož důsledkem jsou změny geotermiky v podloží. Půda se prohřívá do větších hloubek a zaklesnutá hladina podzemní vody ztrácí vliv na ochlazování vodovodního potrubí. V neposlední řadě se ještě teplota vody zvýší v domovních rozvodech.

Vlivem vyšších teplot dochází k uvolňování agresivního CO2 z vody, což způsobuje pozvolné rozpouštění a následné vymývání inkrustů do vody, a to zapříčiňuje zákal ve vodě, resp. zvýšený obsah železa. Problematickými lokalitami jsou především místa, kde je kovové potrubí a vyšší stáří vodovodu.

Obecně lze předpokládat, že s nástupem nižších teplot by se problematika zákalu vody měla začít pomalu zlepšovat.

V případě zhoršené kvality pitné vody na Vašem odběrném místě nás prosím kontaktujte na bezplatné telefonní lince 800 505 585 nebo e-mailem info@vhskh.cz.

 

Děkujeme za Vaši schovívavost.